Αφιερώματα

Αφιερώματα (1)

Monday, 30 March 2020 17:24

30 Μαρτίου, 58 χρόνια πριν...

Written by

Αφού μένουμε σπίτι και ξεσκονίζουμε αρχεία κάθε είδους, φτάνουμε 58 χρόνια πριν, σαν σήμερα... Στις 30 Μαρτίου του 1962